Xem Hài Ngày Của Long (Long Đẹp Trai, Nhật Cường, Thu Trang, Lê Nam)

Xem Hài Hắc Bạch Công Tử (Lê Giang, Nhật Cường, Hoàng Sơn)

Xem Hài Nhớ Người Yêu (Hoài Linh, Nhật Cường)

Xem Hài Nguy Hiểm Luôn Rình Rập (Trường Giang, Chí Tài, Nhật Cường)

Xem Hài Thần Bài (Nhật Cường, Hữu Lộc)

Xem Hài Để Em Quên (Nhóm Hài Nhật Cường)

Xem Hài Mất Gà (Nhóm hài Nhật Cường)

Xem Hài Chiếc Kim Kỳ Diệu (Nhóm Hài Nhật Cường)

Xem Hài Cạm Bẫy Tình (Nhóm Hài Nhật Cường)

Xem Hài Xích Lô (Hoàng Sơn, Nhật Cường, Phước Sang)

Xem Hài Lấy Chồng Ngoại Quốc (Việt Hương, Nhật Cường)

Xem Hài Giai Điệu Hoa Hồng (Nhóm Hài Nhật Cường)

Xem Hài Giờ Tôi Đã Biết (Nhóm Hài Nhật Cường)

Xem Hài Con Ma Đề (Nhóm Hài Nhật Cường)

Xem Hài Vì Sao Tôi Điên (Hoàng Sơn, Nhật Cường)

Xem Hài Đọc Không Ra Chữ (Nhật Cường, Quốc Cường)

Xem Hài Tommy Tèo (Nhật Cường, Hoài Linh)

Xem Hài Chuyện Thằng Say (Nhật Cường, Hoàng Châu)

Xem Hài Chiếc Kim Kỳ Diệu (Nhật Cường)

Xem Hài Anh Tư Tốt Bụng (Nhật Cường, Nhật Liêm)